چهارچوب فلزی

⭐ ساخت چهارچوب فلزی و آهنی برای انواع درب و پنجره، با کاربرد های داخلی و خارجی ساختمان و بر اساس طرح مقطع مورد نظر یا مورد نیاز شما. با در نظر گرفتن ویژگی هایی مانند ضخامت موردنیاز با توجه به کاربرد و وزن درب یا پنجره، ابعاد مورد نیاز، بهترین جاگذاری و لحاظ تعداد و نوع لولا ها و سایر ویژگی های فنی، در کمترین زمان و با بهترین قیمت.

نمایش دادن همه 3 نتیجه