سردرب فلزی

⭐ طراحی و اجرای صحیح سردرب فلزی میتواند منجر به ایجاد یک فضای ورودی شکیل، زیبا و کارآمد برای یک ساختمان بشود. یعنی در ضمن داشتن کارایی هایی مانند باران گیر و برف گیر بودن و سایبان، میتواند فضای شکیل را در ورودی ساختمان ایجاد نماید.

نمایش دادن همه 8 نتیجه